October 2018

Uncategorized

วัดที่คนกรุงเทพนิยมทำบุญมากที่สุด

ในฐานะที่ประเทศไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองของพระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ เมืองหลวงจึงถือเป็นแหล่งรวมศาสนสถานอย่างวัดวาอารามเอาไว้เต็มไปหมด หากใครกำลังคิดมองหาวัดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำบุญแล้วยังคิดไม่ออกว่าต้องไปวัดไหนบ้าง นี่คือวัดที่ต้องไม่พลาดเมื่อคิดจะเป็นสายบุญรวมถึงเป็นวัดที่คนกรุงนิยมไปสักการะขอพรกันสุด ๆ ด้วย วัดยอดนิยมในกรุงเทพฯ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมาทำบุญ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีว่า วัดพระแก้ว วัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาช้านาน เชื่อกันว่าหากมาทำบุญวัดนี้แล้วขอพรเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมา หรือต้องการแก้ว แหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ ก็ให้มาขอพรจากวัดแห่งนี้อีกทั้งยังได้มีโอกาสเดินชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังอีกด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม –…