September 2018

Uncategorized

การฝึกสมาธิเพื่อให้การใช้ชีวิตดีขึ้น

การฝึกสมาธิ เป็นการฝึกอันเป็นธรรมชาติ มีความเรียบง่ายอย่างที่สุด เพียงแค่นั่งอยู่กับบ้านคุณก็ฝึกได้แล้ว เป้าหมายของการฝึกสมาธิของแต่ล่ะคนนั้นไม่เหมือนกัน และหนึ่งในเป้าหมายของการฝึกที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ ก็คือ การฝึกสมาธิเพื่อให้การใช้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีของชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยวามเร่งรีบ , ข่าวสารเรื่องลบๆ , ความวุ่นวายของสังคม การฝึกสมาธิจะช่วยทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ นั่งสมาธิช่วยบรรเทาความเครียด การสะสมความเครียดสามารถก่อให้เกิดโรคได้หลายอย่างทั้งทางร่างกาย และทางจิต แต่เมื่อจิตของเราเกิดความนิ่ง จากการนั่งสมาธิ จนผสมให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเข้า – ออกได้แล้ว ก็จะทำให้สารแห่งความสุขหลั่งไหลออกมาจากสมอง แผ่กระจายความปิติ ยินดี…