Buddhism

ถ้าหากจะให้พูดถึงหลักคำสอนทางศาสนาแล้วแล้วบอกได้เลยว่าทุกศาสนานั้นย่อมสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเนื่องจากไม่มีวิถีทางศาสนาไหนสอนให้ทุกคนทำบาปแต่ก็จะเข้าใจว่าหลักคำสอนของแต่ละศสสนานั้นย่อมสอนแตกต่างกันออกไปแต่ก็ให้ความสำคัญกับการทำความดีมาก่อนเป็นอันดับแรกโดยที่มุ้งเน้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้แล้วสิ่งตามมาก็คือความเป็นอยู่ที่ดีที่ได้จากคนรอบข้างแล้วก็สังคมใหญ่ๆ อีกด้วย เนื่องด้วยในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแบบใหม่เลยมุ่งเน้นให้ทุกคนทำดีเสมอมา