ศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในหลักการความเป็นจริง

1_OlNiqi1JU2r_WsQpGf61vw

bds

ศาสนาบนโลกใบนี้จริงแล้วมีอยู่ด้วยกันเยอะมาก เกิดจากความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งเหล่านั้น เป็นหลักที่มองเห็นพ้องต้องกันว่าเหมาะสมที่จะช่วยให้โลกสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข ผู้คนบนโลกมีความสุข ใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียม อย่างไรก็ตามหนึ่งในศาสนาที่ได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราก็คือ ศาสนาพุทธ โดยหลักของศาสนาพุทธที่น่าสนใจมากคือ ทุกสิ่งจำเป็นต้องตั้งอยู่บนหลักความเป็นจริง ทุกอย่างยึดถือตามความเหมาะสมทั้งสิ้น ไม่มีเรื่องเหนือธรรมชาติใดๆ

ความเชื่อและหลักธรรมที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงของศาสนาพุทธ

ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายประเด็นที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าหลักการสำคัญของศาสนาพุทธก็คือ การยึดมั่นอยู่กับหลักแห่งความเป็นจริง พื้นฐานง่ายมากๆ ก็คือ ทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้ล้วนมีวัฏจักรเป็นของตนเอง เกิด แก่ เจ็บ ตาย นี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ไม่มีใครสามารถฝืนกฎเกณฑ์ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอน ต่อให้ขอร้อง อธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ก็ตาม ไม่มีทางที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้ สิ่งเดียวที่ช่วยให้เรารู้สึกมีความสุขและพ้นทุกข์ก็คือ การใช้ชีวิตอยู่บนหลักพื้นฐานแห่งความเป็นจริง ทุกอย่างเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่ต้องคิดอะไรให้ยุ่งยาก ซับซ้อน แม้แต่ตัวพระองค์เองท้ายที่สุดได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

หลักความเป็นจริงของศาสนาพุทธยังทำให้มองเห็นว่าคนเราเมื่อทำกรรมดีย่อมได้รับสิ่งดีเป็นการตอบแทน แต่เมื่อไหร่ก็ตามหากทำกรรมชั่วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะตอบสนองในด้านร้ายๆ กลับไปด้วย เราไม่สามารถลบล้างหรือชดใช้กรรมใดๆ ได้ทั้งสิ้น ไม่มีการสวดอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือ มีแต่ตนเองต้องรับกรรมในสิ่งที่ก่อเอาไว้เท่านั้น นี่คือความจริงบนโลกของศาสนาพุทธที่เกิดขึ้น ด้วยแนวทางเหล่านี้เองจึงทำให้คนพยายามสร้างความดีเอาไว้เยอะๆ ไม่ทำร้าย ไม่ทำลาย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นจนทำให้พบเจอกับความเดือดร้อน อย่ามองว่าความยุ่งยากในการใช้ชีวิตเป็นสิ่งลำบากเราแค่เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมและสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นเท่านั้นเอง

ไม่ว่าศาสนาใดก็ตามล้วนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีกันทั้งสิ้น ไม่มีใครสอนให้ต้องทำชั่วใส่คนอื่น ดังนั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดขอแค่ยึดมั่นในหลักความดีของตนเองเข้าไว้แล้วทุกอย่างจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยปกปักรักษาให้ชีวิตของเรามีแต่สิ่งที่คอยเกื้อหนุนค้ำจุน เลือกชีวิต เลือกทางเดินของตนเองได้แต่อย่าลืมว่าท้ายที่สุดก็ต้องขึ้นอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่เราต้องพบเจอเป็นประจำทุกวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้