วันสำคัญทางศาสนาของชาวพุทธที่ต้องสืบทอด

Makha Bucha Daypicmm

Makha Bucha Daypic

ในฐานะที่เราคือชาวพุทธและประเทศไทยของเราก็มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ดังนั้นการให้ความสำคัญทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พุทธศาสนิกชนควรเอาใจใส่ให้มาก หลัก ๆ แล้ววันสำคัญทางของศาสนาพุทธหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกกันติดปากว่า วันพระใหญ่ ก็จะมีด้วยกัน 6 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ควรทำบุญตักบาตรและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมด้วย จะมีวันสำคัญอะไรบ้างมารู้จักไปพร้อมกัน

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรสืบทอดกันต่อไป

  1. วันมาฆบูชา – ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกของทุก ๆ ปี เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นวันที่มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายที่วัดเวฬวัน
  2. วันวิสาขบูชา – ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยคุ้นเคยกันดีว่านี่คือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกันทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องยากที่คนธรรมดาจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ อีกทั้งยังเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงประกาศเอาไว้ว่าจะไม่กลับมาเกิดบนโลกใบนี้อีกแล้วด้วย จึงเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธต้องใส่ใจเป็นพิเศษอีกเช่นกัน
  3. วันอัฏฐมีบุชา – สำหรับบางคนอาจยังไม่รู้ว่าวันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันเพราะเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังพระองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานได้เป็นเวลา 8 วัน เป็นวันที่ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6 ของไทย วันนี้จะห่างจากวันวิสาขบูชาไป 8 วันนั่นเอง ทว่าหลายคนกลับไม่รู้มากนักเนื่องจากไม่ค่อยมีการระบุเอาไว้บนปฏิทินจนหลายคนลืมเลือนกันไปหมด
  4. วันอาสาฬหบูชา – ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกเดือน เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ เท่ากับว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาครั้งแรกของโลกและพระองค์ได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาของพระพุทธศาสนา
  5. วันเข้าพรรษา – ในอดีตถือว่านับตั้งแต่วันนี้พระสงฆ์จำเป็นต้องพักประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งในหมดช่วงฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน เป็นไปตามพระวินัยปฏิบัติ ห้ามไปพักค้างอ้างแรมที่อื่น ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
  6. วันออกพรรษา – วันที่สิ้นกำหนดของการเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงหน้าฝน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี เป็นอีกวันที่พุทธศาสนิกชนจะร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อให้สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นกับชีวิตของตนเอง