Buddhism

การถือศีล 5 นั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเลยสำหรับหลายคนที่จะทำเพราะว่ามันต้องการจากการที่มีใจรักในหลักคำสอนทางศาสนาให้ได้ ศีล 5 ทั้งหมด ก็ประกอบไปด้วย 1.การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 2.ไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นเด็ดขาด 3.ไม่ผิดลูกผิดเมีย 4.ไม่พูดปด 5.ไม่ดื่มของมึนเมา ถ้าหากทุกคนทำได้ตามหลักคำสอนที่กำหนดไว้ทุกคนก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตของเราเอง ตามหลักคำสอนแล้วทุกศาสนาได้บอกไว้หมดแล้วว่าอยากให้ทุกคนเป็นคนดรตั่งมั่นอยู่ในความดีและความถูกต้อง