Articles by admin

Uncategorized

วัดที่คนกรุงเทพนิยมทำบุญมากที่สุด

ในฐานะที่ประเทศไทยของเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองของพระพุทธศาสนา กรุงเทพฯ เมืองหลวงจึงถือเป็นแหล่งรวมศาสนสถานอย่างวัดวาอารามเอาไว้เต็มไปหมด หากใครกำลังคิดมองหาวัดในกรุงเทพฯ ที่ได้รับความนิยมสำหรับการทำบุญแล้วยังคิดไม่ออกว่าต้องไปวัดไหนบ้าง นี่คือวัดที่ต้องไม่พลาดเมื่อคิดจะเป็นสายบุญรวมถึงเป็นวัดที่คนกรุงนิยมไปสักการะขอพรกันสุด ๆ ด้วย วัดยอดนิยมในกรุงเทพฯ ที่คนส่วนใหญ่ชอบมาทำบุญ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – หรือที่เราคุ้นชื่อกันดีว่า วัดพระแก้ว วัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยมาช้านาน เชื่อกันว่าหากมาทำบุญวัดนี้แล้วขอพรเรื่องเงินทองให้ไหลมาเทมา หรือต้องการแก้ว แหวน เงิน ทอง ต่าง ๆ ก็ให้มาขอพรจากวัดแห่งนี้อีกทั้งยังได้มีโอกาสเดินชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังอีกด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม –…

Uncategorized

การฝึกสมาธิเพื่อให้การใช้ชีวิตดีขึ้น

การฝึกสมาธิ เป็นการฝึกอันเป็นธรรมชาติ มีความเรียบง่ายอย่างที่สุด เพียงแค่นั่งอยู่กับบ้านคุณก็ฝึกได้แล้ว เป้าหมายของการฝึกสมาธิของแต่ล่ะคนนั้นไม่เหมือนกัน และหนึ่งในเป้าหมายของการฝึกที่สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตของเราได้ ก็คือ การฝึกสมาธิเพื่อให้การใช้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นตัวช่วยที่ดีของชีวิตในยุคปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยวามเร่งรีบ , ข่าวสารเรื่องลบๆ , ความวุ่นวายของสังคม การฝึกสมาธิจะช่วยทำให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรมาดูกันเลยค่ะ นั่งสมาธิช่วยบรรเทาความเครียด การสะสมความเครียดสามารถก่อให้เกิดโรคได้หลายอย่างทั้งทางร่างกาย และทางจิต แต่เมื่อจิตของเราเกิดความนิ่ง จากการนั่งสมาธิ จนผสมให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจเข้า – ออกได้แล้ว ก็จะทำให้สารแห่งความสุขหลั่งไหลออกมาจากสมอง แผ่กระจายความปิติ ยินดี…

Uncategorized

การใช้ชีวิตแบบการมีคุณธรรมและจริยธรรม

การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น แต่มนุษย์ทุกคนในสังคม ควรนำเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาปรับใช้ในชีวิตด้วย โดยหลักปฏิบัติเหล่านี้จะส่งผลให้มนุษย์แต่ละคน สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สังคมก็จะเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คุณธรรม เป็นคุณงามความดีที่มนุษย์ควรนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิตของตัวเองรวมทั้งส่งผลดีต่อสังคมส่วนรวม บุคคลที่เป็นพลเมืองดีควรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมต่าง ๆ จริยธรรม เป็นความประพฤติอันถูกต้องดีงาม ไม่กระทำในสิ่งที่ไม่สมควร ดำรงชีวิตอย่างเฉลียวฉลาด มีสติปัญญา จริยธรรมเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับ ทุกคน , ทุกอาชีพ สังคมไทยจะสามารถอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็ด้วยจริยธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการอยู่ร่วมกับสังคม…